top of page

Informace

(Obchodní podmínky)

 

PŘÍJEM ZAKÁZKY

Zakázka je přijata na adrese firma TECHNICOLOR s.r.o., Postoloprtská 2951, 440 01 Louny (Areál Elektroporcelán Louny-navigace dle směrových ukazatelů) případně menší zakázky po předchozí dohodě  na adrese Nádražní 152, 440 01 Telce (Peruc), se zákazníkem lze předat i jinde nebo vyzvednout u zákazníka. Během přijetí zakázky jsou projednány detaily zakázky a tyto jsou sepsány do zakázkového listu jehož kopii obdrží zákazník jako potvrzení.  Případnou změnu lze projednat telefonicky. Změna v rozsahu zakázky bude přijata pouze v případě kdy práce na zakázce ještě nezapočala. Zákazník musí zhodnotit  a sdělit případná rizika poškození (výrobní štítky, ražená čísla apod.) a zabezpečit předmět zakázky tak aby nedošlo k poškození (týká se zejména motorů-zaslepení sání a výfuku či mazacích kanálů motoru, ložisek apod.)

VÝDEJ ZAKÁZKY

Vyhotovení zakázky je zákazníkovi oznámeno formou SMS, e-mailu nebo telefonicky. Termín a čas vyzvednutí zakázky je třeba vždy předem projednat. Zakázky je nutno vyzvedávat v dohodnutém termínu. Zakázku si musí zákazník prohlédnout při jejím vyzvednutí a vyjádřit se k jejímu stavu, jelikož na pozdější reklamace nelze brát zřetel. RENOVACE-PÍSKOVÁNÍ (Technicolor s.r.o.) neručí při povrchové úpravě starých, značně poškozených nebo výrazně opotřebených věcí, s větší mírou nebezpečí zdaření se vyhotovení díla, i přesto, že zákazník na tom trvá, za úspěšný konečný výsledek a riziko této práce nese v plné míře zákazník, kterému to tímto dáváme na vědomí. Jedná se zejména o díly s větší mírou koroze, kde lze očekávat silně oslabený zkorodovaný plech s rizikem zborcení.

 

CENA

Předběžná cena za vyhotovení zakázky je zákazníkovi ve většině případů sdělena při přijetí zakázky. Cena je stanovena individuálně dle typu zakázky, rozsahu práce a náročnosti. Konečná cena se může lišit až o +-20% v závislosti na náročnosti zakázky (silné nánosy barev, vysoká míra koroze, použití speciálních barev, neočekávané vícepráce). V případě rozsáhlé zakázky (kompletní renovace, nebo zakázky většího objemu) může být od zákazníka požadována záloha před započetím zakázky. Složená záloha je odečtena z konečné ceny. Na složenou zálohu obdrží zákazník potvrzení nebo fakturu. Požadavek na zálohu je zákazníkovi sdělen předběžně před potvrzením přijetí zakázky. Konečná cena je zákazníkovi sdělena při vyzvednutí zakázky. Pro přesné určení ceny prosíme o zaslání fotografií na náš e-mail nebo WhatsApp. Platba je přijata v hotovosti nebo převodem na účet č. 2701947407/2010. Ceny jsou standardně uvedeny bez DPH 21%.

DOPRAVA

Zákazník si zajišťuje vlastní dopravu v případě přijetí a vyzvednutí zakázky. Po předchozí dohodě lze zajistit přepravu naší vlastní přepravou za cenu 15 Kč/km bez DPH 21%. (dodávka) V případě potřeby zajistíme dopravu kurýrem DPD nebo TOPTRANS (paleta). Po dohodě zajistíme objednávku svozu.  Po vyhotovení zabalíme zakázku dle svého uvážení tak aby byla dobře zabezpečena pro přepravu a odešleme k Vám. Náklady na přepravu přepravní společností hradí zákazník. Cena dopravy bude započtena k celkové ceně zakázky.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, GDPR

Vypsáním a odesláním různých formulářů typu (poptávka, objednávka, apod.) uvedených na těchto webových stránkách, ve kterých uvádíte své osobní údaje (jméno, kontakty, apod.) , dáváte v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, tzv. GDPR jako jejich poskytovatel zároveň dobrovolný souhlas s jejich zpracováním pro potřeby dodavatele zboží nebo služeb, včetně jejich sdílení subjekty v rámci firmy TECHNICOLOR s.r.o., IČ:09913106 která se tímto zavazuje a zodpovídá za to, že tyto předmětné údaje nebudou zneužity.

bottom of page